Medlemmer

AKKS befinder sig pt. i en overgangsfase, fra at have individuelle organisationer som medlemmer til at have sammenslutninger.

Lige nu er følgende sammenslutninger medlemmer:

Amatørmusik Danmark

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst 

 

Amatørmusik Danmark planlægger at få flg. medlemmer:

Dansk Amatør Orkesterforbund – DAO

daologoDansk Amatør orkesterforbund (DAO) er landsforbund for blæseorkestre og -ensembler i Danmark herunder Brass Bands, harmoniorkestre og Big Bands. DAO har 105 medlemsorkestre med ca. 3.000 aktive amatør- og fritidsmusikere.

Læs mere på www.daonet.dk

 

Dansk Amatørorkester Samvirke – DAOS

daosnytlogoDansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) er en landsorganisation for danske amatørsymfoniorkestre og danske kammerorkestre. DAOS repræsenterer ca. 75 amatørsymfoni- og kammerorkestre med tilsammen ca. 2.800 medlemmer.

Læs mere på www.daos.dk

 

Danske Folkekor

dkfolkekorlogoDanske Folkekor er en landsdækkende kororganisation for 72 kor og ca. 2.600 medlemmer fordelt på 6 regioner. Danske Folkekor deltager bl.a. i den nordiske korfestival, Nordklang, står for et Festivalkor og uddeler tilskud til sine medlemmer.

Læs mere på www.folkekor.dk

 

Danske Harmonikaspillere – DH

DH – Danske Harmonikaspillere er en landsorganisation, som har til formål at varetage alle danske harmonikaspilleres interesser. Det gør DH blandt andet ved at arbejde for en højnelse af det musikalske niveau for alle udøvende harmonikaspillere, grupper og orkestre bl.a. via afholdelse af kurser, stævner, landskonkurrencer og koncerter samt udgivelse af medlemsbladet ”Harmonikaspilleren”.

Læs mere på www.harmonikaspillere.dk

 

Danske Orkesterdirigenter – DO

DO er en landsforening for orkesterdirigenter, der består af dirigenter og instruktører inden for den instrumentale amatørmusik. Foreningen arbejder for at højne den kunstneriske kvalitet i amatørmusiklivet, og har i den anledning etableret Dirigent Instituttet, som sin kursusafdeling, der udbyder mange niveau- og specialkurser, og nye dirigentspirer hjælpes i gang på basiskurser.

Læs mere på www.danskeorkesterdirigenter.dk og www.dirigentinstituttet.dk 

 

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund – DASOM

dasom_logoDASOM er en landsorganisation for kor og orkestre. DASOM er et fællesskab, der samler og fremmer interessen for amatør korsang og –musik. DASOM optager alle former for amatørkor og –orkestre.

Læs mere på www.dasom.dk

 

Dansk Sanger-Forbund – DSF

dsflogoDSF er en landsorganisation for mandskor med ca. 1.150 medlemmer i 39 medlemskor fordelt på alle regioner. DSF arrangerer kurser og landsstævner for sangere og dirigenter.

Læs mere om DSF på www.dansksangerforbund.dk

 

Folkekirkens Ungdomskor – FUK

1folkekirkensungdomskorlogoFolkekirkens Ungdomskor er en landsorganisation af børne- og ungdomskor i folkekirken og er med sine 475 medlemskor og ca. 12.000 korsangere og korledere, Danmarks største kororganisation. FUKs formål er at fremme kor- og kirkesangstraditionen i Danmark.

Læs mere om FUK på www.fuk.dk

 

KOR72

Kor72 er en landsorganisation af amatørkor og enkeltmedlemmer, der organiserer 320 kor og 350 enkeltmedlemmer – og som dermed repræsenterer 9.800 medlemmer fordelt på alle landets regioner. Landorganisationens kerneydelse er korstævner og stævneaktivitet med både klassisk og rytmisk repertoire. Instruktørerne er altid på et højt professionelt niveau fra både ind- og udland. Desuden har Kor72 KODA-aftale og tilskud til f.eks. professionelle dirigenter og stemmepædagoger. Læs mere på www.kor72.dk 

 

Landsgardeforeningen – LGF – Sammenslutningen af Danske Bygarder

lgfnyt

Landsgardeforeningen er en landsdækkende, børne- og ungdomsorganisation, der består af omkring 3.500 medlemmer fordelt på ca. 70 selvstændige bygarder fra hele landet. Landsgardeforeningen modtager tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs mere på www.lgf.dk

 

 

 

 

Musik & Ungdom

musikungdomlogoMusik og Ungdom er en ungdomsorganisation, hvis virksomhed er rettet mod musik aktive unge under 30 år. Organisationen har 23 kollektive medlemmer der repræsenterer ca. 15.000 musikelever og kor- og orkesterdeltagere. Organisationen er støttet af Kunstrådets Musikfaglige Udvalg og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs mere på www.musik-ungdom.dk


Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere – ORA

oralogoORA er interesseorganisation for øvelokalerne, musikforeningerne og sangskriverklubberne og har 29 medlemsforeninger der repræsenterer ca. 2.700 aktive rytmiske musikere.

Læs mere på www.ora.dk

 

Spillemandskredsen

spillemandkredslogoSpillemandskredsen er en landsdækkende forening af amatører og professionelle musikere, som dyrker dansk og skandinavisk spillemandsmusik. Organisationen har ca. 600 medlemmer og et tæt samarbejde med organisationen Danske Folkedansere.

Læs mere på www.spillemandskredsen.dk

 

 

 

SYNG

syng_logoSYNG er en landsdækkende ungdomsforening med 3.625 medlemmer fordelt på 83 medlemskor og enkeltmedlemmer. Som medlem af SYNG kan man søge støtte til aktiviteter som rejser, kurser, koncerter.

Læs mere på www.syng.dk

 

Visens Venner i Danmark

visensvennerlogoVisens Venner i Danmark er en paraplyorganisation for 33 foreninger i Danmark, bestående af ca. 4.500 visesangere, akkompagnatører, visedigtere, visekomponister og andre medlemmer, der kan lide viser.

Læs mere på www.visensvenner.dk