Rapporter

Mod mere viden om amatørmusikken

Foto rapport

Rapporten “Mod mere viden om amatørmusikken” udkom i forbindelse med AKKS’ konference “MUSIK HELE LIVET?” den 29. september 2018.

Rapporten giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor primært well-being og sundhed og er udarbejdet af Sofie Holm Nielsen.

Rapporten har særligt fokus på forskning der er relevant for den voksne amatør og henter eksempler fra hele verdenen.

Læs rapporten her

 


Arts and Culture on the Nordic Edge

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-13-20I 2016 resulterede projektet ARNE – Arts and Culture on the Nordic Edge, hvor AKKS deltog, i et engelsksproget kompendie udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark. Kompendiet videregiver projektdeltagernes erfaringer med at skabe kunst og kultur i tyndt befolkede områder af Vestnorden. Her kan du derfor finde masser af inspiration til arbejdet med at skabe lokale kulturprojekter forankret i frivillighed og borgerinddragelse.

Læs kompendiet her.

 


Amatørkulturens tal 2015

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-13-01Amatørkulturens tal 2015 er udgivet af AKKS og DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed. Rapporten er en oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi, baseret på regnskabstal fra 2013.

Det er den tredje rapport i serien og det er derfor for første gang muligt at sammenligne med tallene i Amatørkulturens tal 2004 og 2009. Det er derfor udviklingen, der er fokus på i 2015.

Læs Amatørkulturens tal 2015 her.

 

 

 


Visionsforum

skaermbillede-2017-01-19-kl-11-10-42Den 21. januar 2015 afholdt amatørorganisationerne AKKS og DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed et visionsforum om amatørkulturen på Christiansborg. På visionsforummet deltog både politikere, eksperter, meningsdannere, embedsmænd og amatører, der igennem en spændende dag fik sat ord på behovet for en national vision for amatørkulturen. Dagens indtryk og oplæg blev indsamlet i et digitalt magasin, der kan læses  her

 

 

 

 


Amatørkultur

a_tavleordskyforsiden-ok_1I 2013 udgav AKKS sammen med DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed den digitale bog “Amatørkultur”. Bogen er en samling cases, facts og refleksioner til alle, der er direkte eller indirekte involveret i amatørkulturens mangfoldige aktiviteter, eller som beslutningstager er medansvarlig for at skabe rammerne for amatørkulturen og dens vækstlag.

Læs bogen her

 


Amatørkulturelle netværk

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-11-58I foråret 2012 gennemførte AKKS og DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed projektet “Amatørkulturelle netværk”. Projektet havde som mål at udvikle nye lokale samarbejdsformer og netværksdannelser indenfor amatørkulturen i de nye storkommuner. Dette for at skabe enkle og overkommelige organisatoriske platforme og opnå lokal kulturpolitisk indflydelse – og dermed bidrage til at højne det lokale teater- og musikaktivitetsniveau kvantitativt såvel som kvalitativt.

Læs rapporten her

 


En kortlægning af amatørkulturorganisationer i Norden

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-12-17I januar 2010 udgav ax – Amatörkulturens Samrådsgrupp og AKKS i fællesskab en kortlægning af amatørkulturorganisationer i Norden. Baggrunden for rapporten var de forudgående års forandringer i den nordiske kulturpolitik, der havde udelukket amatørkulturudøverne fra store dele af det offentlige tilskudssystem. Rapporten er på svensk og kan downloades i både kort og lang version.

Læs en kort version af rapporten her.
Læs hele rapporten her.

 


Projekt til udvikling af amatørkultur, amatørkunst og frivilligt kulturelt arbejde

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-12-34I 2009 blev rapporten ”Projekt til udvikling af amatørkultur, amatørkunst og frivilligt kulturelt arbejde” offentliggjort i et samarbejde mellem Huse i Danmark, Kulturelle Samråd i Danmark og AKKS.

Rapporten har form af en afrapportering af den pulje, som AKKS administrerede i årene 2007-2008. I rapporten redegøres der for de 16 gennemførte projekter, analyseres og kommes med ideer til fremtidige udviklingsprojekter. Læs rapporten her.

 


Veje til en professionel karriere

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-12-48Dansk Amatør Musik (DAM) udgav i 2009 rapporten ”Veje til en professionel karriere”. Rapportens formål var at undersøge de professionelle musikeres interesse for at undervise amatørmusikere. I rapporten interviewes et større antal professionelle musikere om deres holdning til f. eks. undervisning af amatørmusikere samt deres bud på fremtidige forbedringer af kurser og lignende, for at styrke mulighederne for de aktive amatørmusikere.

Læs rapporten her.